Beiratkozott olvasóinknak
  • A könyvtárunkból hiányzó műveket más bel- és külföldi könyvtárakból kölcsönözzük, az olvasók kérésére. Ez esetben a kölcsönadó könyvtár előírásait (helybenhasználat, kölcsönzési határidő, stb.) kell betartani.
  • A külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével végezzük, mely dokumentumonként 4500,- Ft, ill. másolatok esetében a küldő könyvtár másolási díja és postaköltsége.
  • Könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor a kért dokumentum postaköltségének 50 %-a az olvasót terheli.
  • A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum késedelmi díja 60 Ft/nap/dokumentum