Statisztikai adatszolgáltatás a 2012. évről
A könyvtári szolgáltatóhelyek 2012. évi tevékenységéről a statisztikai jelentést a szolgáltató megyei könyvtárral közösen készítik el.

 

Az adatszolgáltatás folyamata:

Munkatársaink minden községről egy jelentőlapot töltenek ki, amelyben rögzítik az általános-és állományadatokat. Ezt követően e-mailben eljuttatják ezeket a községi könyvtárosokhoz, akik az informatikai ellátottságra, valamint a könyvtárhasználatra vonatkozó adatokat kitöltik.

A jelentőlapokat ezt követően kérjük kinyomtatni, a fenntartóval aláíratni, majd visszaküldeni intézményünk címére:

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

Határidő: 2013. február  1.

A statisztikai adatsziolgáltatásról további információk itt érhetők el.


A könyvtárhasználat rögzítéséhez a 2013. évi munkanaplókat és beiratkozási naplókat a megyei könyvtár továbbra is biztosítja a szolgáltatóhelyek számára.