A Deák Ferenc Megyei Könyvtár által biztosított mozgókönyvtári ellátás alapszolgáltatása a dokumentum- és információszolgáltatás. Könyvtárunk a mozgókönyvtári normatív támogatásból a többcélú társulás döntése alapján fordít összeget dokumentum-beszerzésre. A megvásárolt új könyveket, DVD-ket, CD-ket beleltározzuk, feldolgozzuk és kiszállítjuk a településekre.
Az egyes kistérségek mozgókönyvtári dokumentumállományát megkülönböztető jelzéssel (leltári szám, vonalkód, tulajdonbélyegző, színcsík) leltározzuk be, illetve tartjuk nyilván.
A dokumentumok egységes nyilvántartásba kerültek a TEXTLIB integrált rendszerben. A rögzített dokumentumok az online katalógusban az interneten keresztül visszakereshetők.
Az intézménnyel szerződött települések részére könyvtárunk a dokumentumokat letétbe adás formájában biztosítja.
Célunk, hogy a friss, aktuális, helyi igényeknek megfelelő dokumentumok hozzáférhetők legyenek a kistelepüléseken; a kedvezményes és szakszerű dokumentumvásárlás útján olcsóbbá és gazdagabbá váljon az állománygyarapítás.
Tartalmi szempontból elsősorban romantikus regényekkel, kalandregényekkel, mesékkel, ismeretterjesztő képeskönyvekkel növeltük a szolgáltató helyeken a könyvkínálatot, de kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat, színjátszó könyveket, kötelező olvasmányokat és elemzéseiket, helyismereti irodalmat is juttattunk a településekre.
CD-t, DVD-t igény szerint szállítottunk a településekre, rövid (1-2) hónapos letétként.
Minden település számára kurrens időszaki kiadványokat is előfizet intézményünk, amelyeket a szerződő szolgáltató (Magyar Posta, Kello, Sanoma) közvetlenül a szolgáltatóhelyekre kézbesít.
A mozgókönyvtári ellátást megrendelő településeken segítséget nyújtunk a helyben lévő állomány gondozásában, állományellenőrzéseket, illetve selejtezéseket végzünk. A helyszíni látogatások során segítünk a kölcsönző könyvtárosoknak a raktári rend kialakításában, az adminisztrációs feladataik elvégzésében.

2010 végén elkezdődött a régi települési könyvállományok visszamenőleges rögzítése az elektronikus katalógusba; A rögzített dokumentumok a megyei könyvtár online katalógusában visszakereshetők.

A dokumentum-ellátás mellet fontos feladatunknak tekintjük a szakmai információszolgáltatást. Rendszeres kapcsolatot tartunk a községi könyvtárosokkal telefonon, e-mailben.

Évente 2 száma jelenik meg a Zalai Könyvtári Levelező c. szakmai folyóiratnak, amelyből minden településre juttatunk 1-1 példányt.
A ZALATÁR nevű megyei levelezőlistán szintén közétesszük a legfontosabb szakmai információkat. 2008-tól adunk ki tájékoztató hírlevelet azzal a céllal, hogy folyamatosan beszámoljunk a legfrissebb hírekről. Mozgókönyvtári hírlevelünkre és a ZALATÁR-levelezőlistára a nyitólapon lehet feliratkozni.

Könyvajánló
bővebben>>

Folyóiratok a községekben
bővebben>>

DVD Jegyzék
bővebben>>

Zenei CD jegyzék
bővebben>>

Hangoskönyvek
bővebben>>