Továbbképzés

A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban a mozgókönyvtári szolgáltatást a módszertani, hálózatgondozói és fejlesztési szolgálat szakképzett munkatársai végzik az intézmény igazgatójának irányításával.
Az intézménnyel szerződött települések szolgáltató helyein dolgozó munkatársakat a helyi önkormányzat bízza meg, hogy a nyitva tartási időben lássák el könyvtárosi feladatokat.
A részmunkaidőben, vagy megbízással foglalkoztatott községi könyvtárosok között többen nem rendelkeznek könyvtáros szakmai végzettséggel, ezért különösen fontos a szakmai képzésük, továbbképzésük.
Célunknak tekintjük, hogy valamennyi községi könyvtáros rendelkezzen valamilyen szakmai képzettséggel, ezért szorgalmazzuk számukra az alapfokú könyvtáros tanfolyamok elvégzését.
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár minden évben szervez szakmai napot is számukra, ahol különböző szakmai témákban bővítjük ismereteiket.