Szolgáltatások

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a mozgókönyvtári ellátás keretében a következő feladatokat végzi:

 

 • a dokumentumok vásárlása, feldolgozása, felszerelése;
 • a dokumentumok kiszállítása a településre;
 • elektronikus katalógus építése és nyilvános hozzáférésűvé tétele;
 • a régi települési könyvállomány visszamenőleges rögzítése az elektronikus katalógusba;
 • szaktanácsadó tevékenység
 • módszertani gondozás (állományrendezés, selejtezés, állomány-ellenőrzés, raktári rend kialakítása)
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • helyismereti információszolgáltatás
 • közösségi szolgáltatások (rendezvények, programok, kiállítások szervezése)
 • szakmai továbbképzések (tanfolyamok, szakmai napok)
 • kiadványok készítése
 • használóképzés (a könyvtárhasználat, számítógép és internet használat megtanítása)

Az alábbi menüpontok az egyes szolgáltatásainkról részletesebb tájékoztatást nyújtanak.