Mozgókönyvtári hírlevél 2008. 1. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének elsőszámú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak.

INTERNET HASZNÁLÓI TANFOLYAM

Májusi, illetve szeptemberi indulással internethasználói tanfolyamot szeretnénk tartani olyan településeken, ahol adottak ehhez a feltételek (legalább 5 db számítógép). Célunk, hogy a lakosság azon rétegei is megtanulják a számítógép használat, az elektronikus levelezés és az információkeresés, az elektronikus ügyintézés legalapvetőbb ismereteit, akik eddig nem (vagy nagyon keveset) használtak számítógépet. Elsősorban a középkorú és az idősebb korosztály részvételére számítunk. A tanfolyamokat 20 órásra tervezzük (5X4 óra). Intézményünk eTanácsadó végzettségű szakemberei végzik az oktatást. A továbbképzések ingyenesek lesznek. Várjuk azoknak a településeknek a jelentkezését, ahol vállalják a tanfolyam technikai feltételeinek biztosítását, és megfelelő számú jelentkezőt tudnak szervezni a kurzusokra. Kérjük, hogy 2008. április 18-ig jelezzék, ha szeretnének tanfolyamot szervezni településükön.

MOZGÓKÖNYVTÁRI WEBOLDAL

Megújult a Deák Ferenc Megyei Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásainak weboldala, ahol tájékozódhatnak szolgáltatásainkról: http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.htm. Többek között megtekinthető a honlapunkon a szolgáltató helyek letéti könyvállománya, a rendelkezésre álló DVD-k, CD-k, folyóiratok jegyzéke. Elérhetővé tettük a 2008. évi szerződések szövegét, és a 2007. évi beszámolót. A dokumentumok menüpont alatt megtalálhatók a különböző mozgókönyvtári nyilvántartó lapok és a kölcsönzési adminisztráció nyomtatványai is. A képanyagok között valamennyi könyvtári szolgáltató helyről találhatók képek, nyomon követhetők a könyvtárak felújításai és a rendezvények is. Az oldalt folyamatosan frissítjük, az Önök kérésére is elhelyezzük itt a mozgókönyvtári ellátással kapcsolatos információkat, beszámolókat, fotókat.
A mozgókönyvtári szolgáltatás weboldaláról linkeléssel eljuthatunk a községek, illetve a többcélú társulások honlapjára is.

KÖLTÉSZET NAPI RENDEZVÉNY

Április 11-én a Költészet napja alkalmából József Attiláról vetítéssel egybekötött rendhagyó irodalomórára kerül sor a zalaszentmihályi könyvtári szolgáltató helyen. A műsorban közreműködnek: dr. Marótiné Diószegi Erzsébet és Sebestyénné Horváth Margit

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

A Deák Ferenc Megyei Könyvtári kiadásában megjelent a Zalai Könyvtári Levelező 2007. év 2. száma, amelyben több írás olvasható a mozgókönyvtári szolgáltatásról is. Köztük a 27-31. oldalon beszámolót találnak intézményünk 2007. évi szolgáltatásairól. A folyóiratot az intézmény eljuttatja valamennyi községbe, ahol szolgáltatást biztosít. A Zalai Könyvtári Levelező honlapunkon elektronikus formában is elértő: http://www.dfmk.hu/kiadvanyok.html

KÉRDŐÍV

Március elején kérdőívet küldtünk ki valamennyi partner önkormányzatunkhoz, amelyben tájékozódni szerettünk volna arról, hogy az egyes települések mire fordítják a mozgókönyvtári normatív támogatást 2008-ban. Kértük, hogy adják, meg milyen folyóiratokat szeretnének megrendelni az év folyamán, illetve, hogy milyen rendezvényeket szervezzünk a településen. Mivel összesen 10 település juttatta vissza hozzánk a kérdőívet, ismételten kérjük, hogy a munkák tervezhetősége érdekében mielőbb továbbítsák azokat intézményünkbe.

FOLYÓIRAT RENDELÉS

A könyvtári szolgáltató helyek részére megrendeltük a 2008. 2. negyedévre a folyóiratokat. Azon községek számára, amelyek időben jelezték, hogy módosítani szeretnének a folyóirat rendelésen, azok már az új igényt vettük figyelembe. Akik nem küldtek visszajelzést március 6-ig, a 2007-ben megrendelt folyóiratot rendeltük meg továbbra is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a folyóirat rendelés módosítására a 2. félévtől van lehetőség. Kérjük, hogy új igény esetében május 5-ig értesítsenek bennünket. A megrendelt folyóiratok listáját megtalálják honlapunkon is: http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.htm

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ HELYEK MUNKATÁRSAINAK TOVÁBBKÉPZÉSE

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a mozgókönyvtári munkatársak számára szakmai napot szervez, amelyre szeretettel várjuk a mozgókönyvtári szolgáltató helyek kölcsönző könyvtárosait. A továbbképzésen a részvétel ingyenes. Időpontja: 2008. május 19. 14.00 óra. Helyszín: Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, Deák tér 6.
A továbbképzés témái:
A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai Zala megyében
A könyvtárhasználók megnyerésének lehetőségei, az érdeklődés felkeltése, használói igények mérése.
A mozgókönyvtári szolgáltatások közvetítése a települések számára: dokumentum és információszolgáltatás, egyéb szolgáltatások.
A könyvtár, ahová szívesen járnak az olvasók. Ötletek, módszerek, gyakorlati tanácsok a kulturált könyvtári környezet kialakításához.
A részvételi szándékról visszajelzést kérünk.

Szerkesztette:

Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu