Mozgókönyvtári hírlevél 2008. 2. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének elsőszámú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak.

A települési könyvtárak legfontosabb statisztikai adatai

A könyvtárak statisztikai adatait az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyűjtötte össze. Az adatok feldolgozása után az intézmény megjelentette a "Zala megyei településeinek könyvtári ellátása" című kiadványát. A 26 oldalas füzet a települési könyvtárak legfontosabb adatait táblázatos formában ismerteti. A nyilvános könyvtárként működő települési könyvtárak mellett a mozgókönyvtári ellátásban részesülő szolgáltató helyekről is közöl számadatokat. Az eligazodást a tartalomjegyzék és az előszó segíti. Megtalálható továbbá a kiadványban valamennyi könyvtár és szolgáltató hely címjegyzéke is. A nyomtatásban megjelentetett sajtótermék elektronikus formában is elérhető az intézmény honlapján: http://www.dfmk.hu/hkiadvanyok.html

Internet használói tanfolyam

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár évek óta szervez internethasználói tanfolyamot az intézmény falai között. Az elmúlt 1 évben sikeresen vett részt a kurzusokon a csödei, a szentpéterúri, a nemessándorházi, és a zalaszentmihályi szolgáltató hely munkatársa. 2008-ban lehetőséget biztosítunk ahhoz is, hogy a kistelepülésen élők (elsősorban a középkorú és az idősebb korosztály) helyben is elvégezhessék a tanfolyamot. Előző hírlevelünkben meghirdettük, hogy jelentkezzenek azok a települések, ahol vállalják a tanfolyam technikai feltételeinek biztosítását, és megfelelő számú jelentkezőt tudnak szervezni a kurzusokra.
Az első ingyenes tanfolyamra május 27-től Kemendolláron kerül sor 5 fő részvételével. A 20 órás internetoktatást a megyei könyvtár eTanácsadó végzettségű szakembere végzi. Szeptembertől újabb tanfolyamok indítását tervezzük. Várjuk a községek jelentkezését.

Író-olvasó találkozó a községekben

Május 28-án az Országos Gyermekkönyvnapok alkalmából Bosnyák Viktória író lesz a vendégünk, aki 10.30-tól Bagodban és 12.30-tól Búcsúszentlászlón találkozik gyermekolvasóival. Bosnyák Viktória Budapesten élő író, műfordító, lektor. Megjelent kötetei: Tündérboszorkány, Klott Gatya ne fárassz, Amikor kivirágzik a fánk fánk, A sirály az király?

Továbbképzés a megyei könyvtárban

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a mozgókönyvtári munkatársak számára szakmai napot szervez, 2008. május 19. 14.00 órától.
Helyszín: Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, Deák tér 6.
A továbbképzés témái:
- A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai Zala megyében
- A könyvtárhasználók megnyerésének lehetőségei, az érdeklődés felkeltése, használói igények mérése.
- A mozgókönyvtári szolgáltatások közvetítése a települések számára: dokumentum és információszolgáltatás, egyéb szolgáltatások.
- A könyvtár, ahová szívesen járnak az olvasók. Ötletek, módszerek, gyakorlati tanácsok a kulturált könyvtári környezet kialakításához.
A továbbképzésen a részvétel ingyenes.

Közbeszerzési eljárás

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le április hónapban, amelynek eredményeként 2008-ban a mozgókönyvtári ellátást megrendelő települések letéti ellátását a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött szerződés alapján biztosítjuk. A KELLO-tól könyvesbolti árhoz képest 29% kedvezménnyel vásárolunk könyveket az év folyamán. Május elejétől az intézmény megkezdhette a könyvek beszerzését, amelyek feldolgozását követően júniusban tudunk új könyveket szállítani a községekbe. Addig a DVD-ket és CD-ket tudjuk rendszeresen cserélni a szolgáltató helyek között, illetve folyamatosan biztosítjuk az időszaki kiadványok (képes hetilapok, folyóiratok) szállítását.

Szerkesztette:
Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu