Mozgókönyvtári hírlevél 2008. 3. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének elsőszámú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak.

Új szolgáltató helyek
Év elejétől könyvtárunk a zalaegerszegi kistérségből 11, a zalaszentgróti kistérségből 6, a pacsai kistérségből 8 település számára nyújtott mozgókönyvtári szolgáltatásokat. Áprilistól szerződést kötött intézményünkkel Zalaszentlőrinc önkormányzata, ahol korábban nem volt könyvtár. A szolgáltató hely a volt óvodaépületbe kerül. A könyvtárosi feladatokat Szabó Istvánné látja el, aki hosszú ideig a zalaszentiváni könyvtárban főállású könyvtárosként dolgozott. A második félévtől tovább emelkedett a könyvtári szolgáltató helyek száma. Az önkormányzat kérésére törölték a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről Kisbucsa, Pusztaszentlászló és Zalaszentiván könyvtárát, amelyek szintén intézményünkkel kötöttek szolgáltatási szerződést. Így a zalaegerszegi kistérségben összesen 15 település számára biztosítjuk a mozgókönyvtári ellátást.

Névadó ünnepség
Gaál Károly nevét vette fel a pethőhenyei könyvtári szolgáltató hely. A névadó ünnepségre - amelyen részt vett többek között dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselő is - június 6-án került sor. Gaál Károly a község tanítója és könyvtárosa volt egykor, akinek költő fia a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban dolgozott. A gyerekek hangulatos műsora után Deák István polgármester beszédében szeretettel emlékezett egykori tanítójára, aki aktív szerepet töltött be a település könyvgyűjteményének kialakításában és az olvasás megszerettetésében.

Új helyre költözött
Június végétől új helyen várja olvasóit Nemeshetésen a könyvtári szolgáltató hely. A helyiség kialakítása a mozgókönyvtári normatív támogatásból valósult meg. A könyvtár így a teleházzal szomszédos helyiségbe került, nyitva tartását a teleház nyitva tartásához igazítva megemelték. Az új könyvtáros - Varga László - egyben a teleházvezető feladatát is ellátja. A könyvek átköltöztetésében és a könyvtári rend kialakításában a megyei könyvtár munkatársai is részt vettek. Az új bútorokkal berendezett könyvtárról készült képek megtekinthetők a mozgókönyvtári honlapunkon a "Képek" menüpont alatt.

Könyvtárrendezés
Könyvtárunk munkatársai selejtezést és állományrendezést végeztek Nemessándorházán és Nemesszentandráson. Kiselejtezték az elrongyolódott és elavult könyveket és helyreállították a könyvtári rendet. A felhasználók tájékozódását új feliratok segítik.

Rendezvények
Május 28-án az Országos Gyermekkönyvnapok alkalmából Bosnyák Viktória író Bagodban és Búcsúszentlászlón találkozott gyermekolvasóival. A nagy sikerű rendezvényeken közel 80 tanuló vett részt. Megismerkedtek az írónő köteteivel, de lehetőség volt dedikálásra és könyvvásárlásra is. A rendezvényen készült fotók a mozgókönyvtári honlapon a "Rendezvények" menüpont alatt megtalálhatók.

Tanfolyamok
Befejeződtek a 20 órás internethasználói tanfolyamok Kemendolláron és Pölöskén, amelyeken összesen 11 fő vett részt. Igény szerint intézményünk a képzést szeptemberben más településeken is folytatja. A tanfolyamok jó hangulatát idézik a mozgókönyvtári honlapon a "Képzések" menüpont alatt elhelyezett képek is.

Dokumentumellátás
Június hónapban ismét nagy mennyiségben vittünk könyveket valamennyi szolgáltató helyünkre. Legközelebb augusztus végén lesz szállítás. Egyre több településen igénylik a DVD-ket és CD-ket is, amelyeket havonta cserélünk a községek között. A folyóiratokat is megrendeltük a 2. félévre, így a Magyar Posta és a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság folyamatosan szállítja a szolgáltató helyekre a előfizetett színes újságokat, amelyek érkeztetéséről a megbízott könyvtáros vezet nyilvántartást. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mozgókönyvtári honlapon tájékozódni lehet a dokumentumkínálatról és az egyes szolgáltató helyeken lévő letétekről.

Könyvtárbemutató kisfilm
Intézményünkről könyvtárbemutató film készült, amely megtekinthető a http://www.youtube.com/watch?v=3D-ZQxxRJiQ weboldalon. Az amatőr zenés kisfilm megismerteti az érdeklődőket az intézmény életével, szolgáltatásaival, így a mozgókönyvtári ellátásról is bepillantást nyújt.

Szerkesztette:
Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu