Mozgókönyvtári hírlevél 2008. 4. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének elsőszámú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak.

Dokumentumellátás
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2008-ban a három kistérség 30 szolgáltató-helye számára mozgókönyvtári keretből összesen 5354 db dokumentumot (4320 db könyvet, 4 kartográfiai dokumentumot, 212 db CD-t, 813 db DVD-t, 5 db elektronikus dokumentumot) leltározott be, amelyre 8.438.443 Ft-ot fordított. Ezen kívül 1.216.698 Ft értékben folyóiratokat fizettünk elő. A beleltározott dokumentumok értéke azonban ennél magasabb, hiszen 10-30% kedvezmény kaptunk a szállítóktól. A dokumentum-ellátásról a kistérségek számára a 2008. évi szakmai beszámolóban részletes jelentést adunk.

Tanfolyamok
November 11-től már harmadik alkalommal szerveztünk 20 órás internet használói tanfolyamot. Akárcsak korábban, Pakodon is Kustán László és Sebestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtár munkatársai vezették a továbbképzést, amelynek elvégzéséről 6 fő kapott tanúsítványt.

Rendezvények
"Mátyás király alakja a magyar irodalomban" címmel a zalaszentiváni általános iskolásoknak november 21-én Kiss Gábor tartott előadást.
Kézműves foglalkozás keretében karácsonyi díszek készítésére került sor november 14-én Pethőhenyén, december 9-én Batykon, december 12-én Zalaszentlőrincen, december 20-án Alsónemesapátiban. A foglalkozásokat Zsirainé Kulcsár Mária vezette.

Közösségi Ház avatója
Közösségi Ház és könyvtáravató ünnepségre került sor Nemesapátiban.
2008. október 23-án. Az ünnepség keretében átadták a Lukács Istvánról elnevezett könyvtárszobát is. Az avatóünnepség részeként Pintér Györgyike vezetésével kézműves foglalkozásra is sor került.

Közkincs-Kerekasztal
Intézményünk három kistérségben vesz részt a Közkincs-Kerekasztal munkájában. A zalaegerszegi kistérségben augusztus 14-15-én Tófejen került sor, a Válicka Völgye Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás szervezésében a Közkincs-Kerekasztal kétnapos továbbképzésére. A kistérségi értékleltárak elkészítésére vállalkozó adatgyűjtőknek Kiss Gábor "Göcsej épített öröksége és szellemi hagyományai" címmel tartott előadást. Ezt a vetítettképes programot az október 11-én Becsvölgyén megtartott göcseji vásár és kulturális fesztivál résztvevői is megtekinthették.
A pacsai kistérség Nagykapornakon tartotta a Közkincs-Kerekasztal alakuló ülését szeptember 13-án, ahol intézményünk a könyvtárak kistérségi szolgáltatásait mutatta be vetítettképes előadás keretében.
A zalaszentgróti kistérségben más második éve veszünk részt a Közkincs-Kerekasztal programban. A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás azt a célt fogalmazta meg, hogy készüljön el a kistérségben az az Értékleltár, amely feltérképezi és számba veszi a településeken fellelhető értékeket, amelyekre építve elkészül a térség Közművelődési Stratégiája. Rajzpályázatot hirdettek a települési oktatási intézményeiben tanuló gyerekek számára Értékeink címmel. A pályázatra 271 gyermekalkotás érkezett. A pályaművek legszebb darabjaiból kiállítás nyílt Zalaszentgróton, valamint egy 2009. évi naptár is készült. A legszebb alkotások értékes díjazásban részesültek, intézményünk 3 pályaművet különdíjjal jutalmazott.

Pályázatok
Intézményünk a TIOP-1.2.3/08/01 "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" pályázat keretében konzorciumot hozott létre, amelynek tagjai a megye nagyobb városi könyvtárai és a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára. A projekt terv a könyvtárak technikai ellátottságának javítását, a TEXTLIB integrált rendszer fejlesztését és a Zalai Tudástár adatkezelő rendszer létrehozását célozta meg. Nyertes pályázat esetén mindez kihat a mozgókönyvtári feladatellátás infrastuktúrájának fejlesztésére is.
A TÁMOP-3.2.4/08/1 "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton a korábban létrejött konzorciummal jelenleg is dolgozunk. A projektben együttműködünk az önkormányzatokkal, a kistérségi társulásokkal és iskolákkal is. A pályázat lehetővé teszi a honlapunk, elektronikus katalógusunk, adatbázisaink fejlesztését, valamint olvasásnépszerűsítő programok, képzések szervezését is.
A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot írt ki már működő internet - hozzáférési pontok (eMagyarország Pontok, Teleházak, könyvtárak, művelődési házak, önkormányzatok, stb.) támogatására. Az elnyerhető támogatás összege pályázónként maximum 1.000.000 Ft, melynek 25%-a előfinanszírozott. A pályázatot online módon kell kitölteni a www.emagyarorszag.hu internetes oldalon található kitöltő program segítségével, valamint 1 nyomtatott példányban megküldeni a Pályázati kiírásban megadott postacímre. A pályázat benyújtására 2009. január 15-étől 2009. február 16-áig van lehetőség. A Pályázati kiírás és útmutató a www.emagyarorszag.hu internetes oldalról már most letölthető. A pályázat kódszáma: KIHOP-2008. Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Statisztika
Valamennyi szolgáltató helyre eljuttattuk a könyvtári szolgáltató helyek beiratkozott olvasóinak regisztrálásához, valamint a forgalmi adatok rögzítéséhez szükséges beiratkozási- és munkanaplókat. A 2008. évi statisztikai adatokat 2009. januárjában gyűjtjük be a községekből. Az ehhez szükséges adatlapot intézményünk készíti el.

Kérdőív
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár kérdőíves vizsgálat formájában rendszeresen méri a felhasználók igényeit és elégedettségét. Kérjük, hogy szánjon rá néhány percet és szíveskedjen kitölteni a honlapunkon található kérdőívet, mellyel munkánkat segíti! Kattintson a http://www.dfmk.hu oldalon a Kérdőív menüpontra! Köszönjük segítségét!

Szerkesztette:
Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu