Mozgókönyvtári hírlevél 2009. 1. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének elsőszámú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak. A hírlevélről az érintettek e-mailben értesülhetnek, de megtalálható honlapunkon is:

A mozgókönyvtári szolgáltatás finanszírozása 2009-ben
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 2009-ben a pacsai, zalaegerszegi és zalaszentgróti kistérség területén összesen 30 község számára végez mozgókönyvtári ellátást, amelynek finanszírozására idén kevesebb pénz áll rendelkezésre, falvanként 1 180 000 Ft a normatív támogatás összege. A többcélú társulások döntése alapján a központi támogatást a községi önkormányzatoknak , illetve a szolgáltató könyvtáraknak átadják felhasználásra, amelyről elszámolást kell készíteni. A kistérségi társulásokkal kötött megállapodás alapján intézményünk, mint szolgáltató könyvtár a feladatellátáshoz negyedévente kapja meg a szükséges keretösszeget. A zalaegerszegi és pacsai kistérség falvanként 472 000 Ft-ot biztosít a dokumentum és információ-szolgáltatás biztosításához, amelyből 236 000 Ft fordítható a könyvtárak letéti állományának fejlesztésére és folyóirat előfizetésekre. A zalaszentgróti kistérségben 413 000 Ft a könyvtárunknak átadott pénzösszeg településenként, amelynek fele, 206 500 Ft a könyvtári dokumentumra fordítható keret.

Szakmai beszámoló a 2008-as évről
Intézményünk január, illetve február hónapban a többcélú kistérségi társulások felé gazdasági és szakmai beszámolót készített a 2008-ban végzett munkáról. Márciusban, a statisztikai adatszolgáltatás lezárása után az önkormányzatok részére jelentést készítettünk, amelyben a szolgáltató helyek dokumentum-ellátása és az egyéb szolgáltatások bemutatása mellett tájékoztatást adtunk a helyi fogalmi adatokról (beiratkozás, kölcsönzés, helyben olvasás) is.

Dokumentumellátás az első negyedévben
Az első negyedévben 1 könyvszállításra került sor, ezen kívül igény szerint juttattunk filmeket, hangoskönyveket és zenei CD-ket a falvakba. A könyvtárközi szolgáltatás is egyre intenzívebbé válik, hiszen többször fordulnak egyedi igényekkel hozzánk, melyeket a könyvtárunk saját állományából elégítünk ki. A következő könyvszállítás májusban várható.
A helyi könyvtárosokkal egyeztetve az időszaki kiadványok előfizetése is megtörtént. Többségében színes heti és havi lapok megrendelésére került sor, amelyet a Magyar Posta Zrt., illetve a Könyvtárellátó Kht. szállít a településekre.

Rendezvények szervezése
Április elején három rendezvényt szerveztünk a községekben. Április 15-én szerdán az alsónemesapáti és a pókaszepetki felső tagozatos gyerekek élvezhették Sohonyai Edit szórakoztató előadását. Az írónő a rendhagyó író-olvasó találkozókon metakommunikációról, az önbizalom hiányáról, a fiú-lány kapcsolatokról, és a szexualitás alapjairól beszélt a kamaszoknak. E témákat boncolgatja a könyveiben is, amelyek megtalálható a mozgókönyvtári állományban, így az érdeklődők hozzáférhetnek a falvakban.
Április 17-én Turbuly Lilla, zalai költő-íróval találkozhattak a zalabéri olvasók a Költészet Napja alkalmából szervezett rendezvényen. A szerzővel dr. Gyenes Imre beszélgetett. A könyvtár olvasótermében a nagyszámú érdeklődők megismerhették Turbuly Lilla eddig megjelent köteteit, amelyek között vannak regények és verskötetek. A versek közül nemcsak a szerző olvasott fel, hanem a helyi gyerekek is. A program dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Selejtezés, állományrendezés
2009-ben eddig Zalaigricén és Pölöskén került sor selejtezésre és állományrendezésre. Mindkét könyvtárban új feliratok segítik az olvasókat az eligazodásban. Április közepén elkezdődött a több mint 7 ezer kötetes zalabéri könyvtár állományellenőrzésének előkészítése.

Közkincs-konferencia
Vidékfejlesztés - Kultúra címmel Közkincs konferenciára kerül sor 2009. május 5-én (kedden) a zalaszentlászlói Faluházban. Az egész napos programra meghívást kapnak többek között a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó települések önkormányzatai és kulturális szakemberei. A délelőtt folyamán "Kulturális vidékfejlesztés. Megújuló kultúra, a kistelepülések lehetőségei." címmel Horváth György, a Nyugat-dunántúli Kulturális Koordinációs iroda vezetője tart bevezető előadást. Ezt követően Guitprechtné Molnár Erzsébet, a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás munkaszervezet vezetője bemutatja a ZalA-KAR közművelődési, közösségfejlesztési, vidékfejlesztési modelljét. Gergely János, a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás közművelődési referense a Közkincs programról és a közművelődési stratégiáról tart előadást.
Helyi Értéket! címmel bemutatják a térségi gyermekrajzpályázat legszebb munkáit, és egyben meghirdetik a térségi fotópályázatot is.
Délután szekcióülésekre kerül sor 3 fő témában. A "Közösségi programok, falunapok, térségi programok - rendezvényszervezés" és a "Vidékfejlesztés - Kultúra. Térségi Hálózatok együttműködése" szekciók mellett a könyvtári terület is fórumot kapott.
A Könyvtár - közművelődés szekcióban szó lesz a könyvtárak új funkcióiról, hogyan válhat a könyvtár a helyi közművelődés központjává. Felkért előadók: Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárosa, és Bonnyai Ágnes, a Fejér György Keszthelyi Városi Könyvtár könyvtárosa.
Reméljük, hogy a térség szolgáltató-helyeinek könyvtárosai valamennyien részt tudnak venni a programon. Szeretettel invitáljuk a más kistérségekben tevékenykedő községi könyvtárosokat is, elsősorban a 12.45-kor kezdődő szakmai programra.
Felhívás internet használói tanfolyam szervezésére
Az elmúlt évben három alkalommal szerveztünk 20 órás internet használói tanfolyamot. A települések igénye alapján 2009-ben is van erre lehetőség. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a községek, ahol biztosítani tudják a képzés feltételeit (4-5 számítógép internet eléréssel). Akárcsak korábban, idén is a megyei könyvtár munkatársainak irányításával lehet elsajátítani a számítógép használat és az internetezés alapjait. Megtanulhatják többek között az elektronikus levelezést, az elektronikus ügyintézést is. A foglalkozásokra általában hetente 1 alkalommal kerül majd 5-6 fő részvételével. A tanfolyamokra bárki jelentkezhet, előképzettség nem szükséges, elvégzéséről tanúsítványt kapnak. Amennyiben a feltételek adottak, a könyvtári szolgáltató helyek munkatársai hirdessék meg a községekben a tanfolyamokat. Megfelelő számú jelentkező esetén az időpontot egyénileg egyeztetjük.

Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu