Mozgókönyvtári hírlevél 2009. 3. szám

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár információs tájékoztató hírlevelének első számú címzettjei azoknak a településeknek az önkormányzatai és könyvtári szolgáltató helyei, amelyek az intézménytől rendelték meg a mozgókönyvtári szolgáltatást, valamint a többcélú kistérségi társulások irodáinak azon munkatársai, akik a mozgókönyvtári ellátással is foglalkoznak. A hírlevélről az érintettek e-mailben értesülhetnek, de megtalálható az intézmény honlapján is:
http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.html

Őszi rendezvények

Október elején az Országos Nagyi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával Zalában is több mint száz program lesz a könyvtárakban. A teljes megyei programról a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján lehet tájékozódni.
Az idei őszi könyvtári napokon elsősorban az 50 év felettiek figyelmét szeretnénk ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak tájékozódásra, az ismeretszerzésre, bemutatkozásra, közös együttlétre. A rendezvényeket a tájékozott, a kreatív, az egészséges és a társas nagyi témakörökben szerveztük meg. A megyei könyvtárhoz tartozó mozgókönyvtári szolgáltató helyeken összesen hat programra kerül sor: három településen lesz kiállítás (Nemesapáti, Pókaszepetk, Pölöske) és három településen előadás hangzik el (Kemendollár, Zalaszentmihály, Zalaistvánd). Az alábbiakban közöljük a községek programjait:

Nézze meg az ember! Nyugdíjasok által készített kézműves alkotások kiállítása.
Megnyitó időpontja: 2009. október 4. 11.00 óra
Helyszín: Közösségi Ház, Nemesapáti

Egészséges táplálkozás szüret idején. Ismeretterjesztő előadás kóstolóval. Előadó: Éder Katalin
Helyszín: Községi Könyvtár, Kemendollár
Időpont: 2009. október 5. 17.00 óra

Egészséges táplálkozás szüret idején. Ismeretterjesztő előadás kóstolóval. Előadó: Éder Katalin
Helyszín: Községi Könyvtár, Zalaszentmihály
Időpont: 2009. október 6. 17.00 óra

Tevékeny nyugdíjasok, ügyes kezű nagyik, papik. Kiállítás.
Helyszín: Községi Könyvtár, Pókaszepetk
Megnyitó időpontja :2009. október 6. 18.00 óra

Tevékeny nyugdíjasok, ügyes kezű nagyik, papik. Kiállítás.
Helyszín: Községi Könyvtár, Pölöske
Megnyitó időpontja: 2009. október 7. szerda 17.00 óra

Tevékeny nyugdíjasok és az internet világa. Vásárlás az interneten. Fogyasztóvédelmi tanácsok. Előadó: László Marianna
Helyszín: Gondozóház és Községi Könyvtár, Zalaistvánd.
Időpont: 2009. október 8. csütörtök. 10 óra

Továbbképzés

A mozgókönyvtári szolgáltató helyek könyvtárosainak idei továbbképzésre október 20-án 14.00 órától kerül sor a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. A továbbképzés témája az e-közszolgáltatások előnyeinek megismertetése, a különböző virtuális kapcsolattartási formák és adatbázisok bemutatása azzal a céllal, hogy felkészítse a falvak könyvtárosait arra, hogy helyben segíteni tudják olvasói igényeket. A részletes programról minden érintettnek meghívót küldünk. Szeretettel várjuk valamennyi könyvtáros kollégánkat!

Internet használói tanfolyam

Az ősz folyamán további községekben szervezünk internet használói tanfolyamokat. A nemesapáti tanfolyam befejeződött. Október 14-től Pusztaszentlászlón indul újabb képzés 7 fő részvételével. Novembertől várhatóan Pethőhenyén is elindul egy tanfolyam. A résztvevők a számítógép használat és az internetezés alapjait ingyenesen sajátítják el, megtanulják többek között az elektronikus levelezést, az elektronikus ügyintézést is. A foglalkozásokat Kustán László és Sebestyénné Horváth Margit tartják. 5 héten át heti 1 alkalommal a helyszínen oktatják az érdeklődőket.

Könyvtárátadó ünnepség

Zalabérben nemrég felújítási munkálatok voltak a könyvtári szolgáltató hely épületében. A könyvtár előtti teret fedett terasz és új burkolat teszi tetszetősebbé, a könyvtárhelyiséget pedig új számítógépasztalok és szőnyeg varázsolták otthonosabbá. A megyei könyvtár munkatársai a könyvtárban teljes körű állományellenőrzést végeztek, a raktári rend helyreállítása után pedig új feliratok elhelyezésével is megpróbálták segíteni a felhasználók eligazodását. A lakosság számára jelképesen a falunapi rendezvényen, szeptember 13-án adták át a könyvtárat. Az eseményre Gérczei Ildikó polgármester meghívta a szolgáltató megyei könyvtárat is. A kis ünnepséget a friss diplomás zalabériek köszöntésével kötötték össze. Hóbor Erzsébet nyugalmazott államtitkár beszédét követően Kiss Gábor megyei könyvtárigazgató átnyújtotta Újjné Szalai Júlia helyi könyvtárosnak a "nyitva" táblát, ezzel jelképesen átadta a falu lakosságának a helyi könyvtárat. A program Kelemen Gyula verses-zenés műsorával zárult.

Tapasztalatcsere

2009. szeptember 17-18-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárosait, illetve kistérségi képviselőit (57 fő) fogadta a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezete. Látogatásuk célja a mozgókönyvtári szolgáltatás tanulmányozása, szakmai tapasztalatcsere volt. Szeptember 17-én az intézmény olvasótermében 14 órától előadásokra és kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyen részt vettek a kistérségi társulások munkaszervezeteinek képviselői. Ezúton mondunk köszönetet Csikós Dóra munkaszervezet vezetőnek (Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás), Szintén László megbízott munkaszervezet vezetőnek, Vásár Marianna közművelődési referensnek, (Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás), Gergely János közművelődési referensnek (ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás), hogy részt vettek a programon. A találkozó mindenképpen hasznos volt számunkra, hiszen megismerhettük, hogyan valósul meg egy másik megyében a mozgókönyvtári ellátás, illetve bemutathattuk a mi gyakorlatunkat is. Tóth Judit az MKE Zala Megyei Szervezetének tevékenységéről tájékoztatta a megjelenteket, Kiss Gábor bemutatta a kistelepülések ellátásának Zala megyei sajátosságait, Sebestyénné Horváth Margit a megyei könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásairól beszélt.
Másnap két szolgáltatóhelyre is ellátogattak a vendégeink. Megtekintették a nemesapáti és a kemendollári mozgókönyvtári szolgáltatóhelyeket, ahol a települések polgármesterei (Gáspár Zoltánné, Koronczi László), valamint könyvtárosai ( Deákné Olasz Ildikó, Szabóné Baján Erzsébet) szívélyesen fogadták a küldöttséget, bemutatták a település sajátosságait, eredményeiket.

Lengyel menekültekre emlékeztünk

A Lengyel Szeptember országos programjához csatlakozva szeptember 24-én a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban kiállítással és előadással emlékeztünk meg a II. világháború kitörésének és a lengyel menekültek befogadásának 70. évfordulójára. A rendezvényen megjelent Joanna Stempinska, Lengyelország nagykövetasszonya. Köszöntőt mondott dr. Gyimesi Endre polgármester, majd Kovács István előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A kiállítás anyagát gazdagították a Zalabérből kapott emlékek. A rendezvényen részt vett Gérczei Ildikó, Zalabér polgármestere is.

Szakfelügyeleti vizsgálatok

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyei közül két községben került sor nemrég szakfelügyeleti vizsgálatra. Batykon Verebélyi Judit, Pethőhenyén Sándor Gertrúd szakfelügyelők tanulmányozták a működési feltételeket és a szolgáltatás megvalósulását. Mindkét helyen rendben találták a szolgáltatás feltételeinek teljesítését és néhány javaslatot tettek a további fejlesztésre.

Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu