Mozgókönyvtári hírlevél 2010. 1. szám

A szolgáltatás finanszírozása 2010-ben

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. Törvény alapján a többcélú kistérségi társulások a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához 2010-ben 1.000.000 Ft-ot igényelhettek a nyilvános könyvtárral nem rendelkező települések számára. A szolgáltató helyekre működtetésére vonatkozó szabályok:
A törvény előírja, hogy az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén a könyvtári szolgáltató helyek hetente legalább két napon, minimum hat órát tartsanak nyitva. Az 1500 fő feletti települések esetén a szolgáltató helyeken hetente legalább négy napon, minimum tizenkét órás nyitva tartást kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.
A többcélú társulásokkal történt megállapodások alapján a következőképpen alakul ebben az évben a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásainak finanszírozása: a zalaegerszegi kistérség 16 települése számára összesen minimum 1.000.000 Ft-ot fordítható állománygyarapításra. A zalaszentgróti kistérség 6 települése számára 1 050 000 Ft, a pacsai kistérség 8 szolgáltatóhelyének ellátására 1 600 000 Ft áll rendelkezésre. Ezek a keretösszegek sajnos évről évre alacsonyabbak.

Statisztikai adatszolgáltatás, beszámoló

Az év első felében valamennyi könyvtári szolgáltató hely eleget tett a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatokat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár dolgozta fel, illetve rögzítette a könyvtári statisztikai rendszerben. Az intézmény honlapján elérhető valamennyi szolgáltató hely legfontosabb statisztikai adata és címjegyzéke: http://www.dfmk.hu/mozgokonyvtar/index.htm
Ezen kívül könyvtárunk valamennyi szolgáltató hely fenntartójának eljuttatta e statisztikai információkat.
A 2009-ben végzett feladatellátásról a szolgáltató Deák Ferenc Megyei Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolót készített a többcélú társulások számára, amelyek elfogadásra kerültek.

Internet használói tanfolyam

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 20 órás internet használati tanfolyamot szervezett Bagod községben a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében. A kurzuson 11 fő vett részt, köztük 4 bagodi, 4 zalaszentgyörgyi, 1 zalaboldogfai, 1 hagyárosböröndi, 1 ozmánbüki lakos. A foglalkozásokra 2010. február 1- március 8 között került sor. Tanfolyam vezető Sebestyénné Horváth Margit volt.

Rendezvények

2010. március 5-én a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban szakmai tanácskozásra került sor a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár megalapításának 60. évfordulója alkalmából. A "Kistelepülési könyvtári ellátás helyzete és jövőképe" címmel megtartott rendezvényen előadásokat hallgathattak az érdeklődők, valamint az olvasóteremben elhelyezett kiállítást is megtekinthették. A rendezvényen megjelenteket Kiss Gábor igazgató, majd Bangó Béla nyugalmazott igazgatóhelyettes köszöntötte, aki 55 évig volt aktív könyvtáros. Elsőként Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa tartott előadást "XXI. századi könyvtári ellátás" címmel, amelyben kitért többek között a könyvtárak egyedülálló küldetésére és az internet uralta világban betöltött szerepére, a mozgókönyvtári szolgáltatások új lehetőségeire.
Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár munkatársa történetiségében mutatta be az elmúlt 60 év könyvtári ellátását. A program következő részében megszólaltak mindazoknak a könyvtáraknak a képviselői, amelyek a megyében részt vesznek a kistelepülések mozgókönyvtári ellátásában.

Idén az első vidéki rendezvényünket 2010. március 22-én tartottuk Kemendolláron. "Az ősi gyümölcsfák nyomában" címmel tartott előadáson vendégünk volt Kovács Gyula erdész, aki idén a Zalai Hírlap olvasóinak szavazata alapján az "Év zalai embere" cím birtokosa lett; e cím annak elismerése, hogy megpróbálja életben tartani az egykor gyakori, de ma már kihalófélben lévő gyümölcsfa fajtákat a megyében. Kovács Gyula az elmúlt években tanulmányozta a térség falvainak múltját, szokásait, gyümölcsfáiról nyilvántartást készített. A fellelt ritka fajtákról hajtásokat vágott, oltványokat készített, csemetéket nevelt. Két éve a Pórszombathoz közeli medesi szőlőhegyen lévő birtokán létrehozta különleges gyümölcsösét, ahol ma már több száz féle ritka, kiveszőben lévő fa cseperedik.
Kemendollári előadásban áttekintette a gyümölcsfa termesztés történetét, kiemelte a legjellemzőbb fajtákat. A megjelent közönség - két órán keresztül - nagy érdeklődéssel hallgatta őt, és többen kérdéseket is tettek fel.

Továbbképzés

A ZaLA-KAR Térségi innovációs Társulás Munkaszervezete 2010. április 12-én Zalaszentgróton a Tömegszervezetek Házában szervezet továbbképzést a kistérség mozgókönyvtári szolgáltató helyein dolgozó könyvtárosok számára. A szakmai műhely témái között szerepelt a mozgókönyvtári ellátás működésével kapcsolatos törvényi elvárások ismertetése, a 2009-ben végzett munka értékelése, és a 2010. évi feladatok meghatározása. A program végén a résztvevők megtekintették a kistérségről szóló "Élő hagyományaink" c. rövidfilmet, mely azóta könyvtárunk állományában is megtalálható.

Közkincs program

A zalaszentgróti kistérség a Közkincs program keretében megszervezte "Látó út" címmel a települési értékeket bemutató programját 2010 márciusában, amelynek zárásaként május 10-én vetélkedőt rendeznek az iskolás korosztály számára. A program lebonyolításában könyvtárunk is részt vesz.

Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu