Mozgókönyvtári hírlevél 2010. 3. szám

 

 

Rendezvények

Zalabér könyvtári szolgáltatóhelyén 2010. november 16-án 11.00 órától Hogyan lesz egy író, író? címmel került sor író-olvasótalálkozóra. Vendégeink voltak: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár, mint a zalaegerszegi kistérség Közkincs Kerékasztalának tagjai november 8-án a Márton naphoz kötődően a zalaegerszegi kistérség 1-4. osztályos tanulói részére Mesemondó versenyt hirdettek „Libavarázs” címmel. A rendezvényre 20 tanuló nevezett.

Búcsúszentlászlón a faluházban 2010. november 17-én 13. 00 órától Sohonyai Edittel találkozhattak a helyi iskola felső tagozatosai, aki „Engem szeress” címmel beszélgetett a kamaszokkal a szerelemről - másképp!

2010. november 18-án 10.30 órától Batykon, a könyvtári szolgáltatóhelyen a Lábita Színház előadását nézhették meg a helyi óvodások és alsó tagozatosok. Csernik Szende lábbábos a batyki programot követően meglátogatta a zalabéri óvodásokat is, ahol szintén bemutatta műsorát.

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Önkormányzata szervezésében november 20-án rendezték meg a kistérségi vers-, próza- és mesemondóversenyt. Az irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A két zsűrinek igen nehéz dolga volt, hisz összesen nyolcvan (!) szavaló, mesemondó mutatta be tudását, ezért külön értékelték a legkisebbek, valamint az általános iskola felső tagozatos, az ifjúsági- és a felnőttek produkcióját. Kiosztották az I., II., és III. díjakat, több különdíjat, de senki sem távozott üres kézzel, mivel minden résztvevő könyvjutalomban részesült.

Könyvtáravató

2010. december 11-én 15 órakor Nemesrádón felavatják az új közösségi házat, amelyben könyvtári szolgáltatóhely és teleház várja a látogatókat. A program részeként a helyi fellépők mellett Kelemen Gyula „énekmondó” szórakoztatja megzenésített versekkel a közönséget.

Mozgókönyvtári normatíva 2011-ben

A mozgókönyvtári normatív támogatás 2011-ben – várhatóan - szolgáltatóhelyenként ismét 1.000.000 Ft lesz, amelynek felhasználásáról a többcélú társulások a jövő év elején fognak dönteni.

2011. évi könyvtári nyomtatványok:

Év végéig eljuttatjuk valamennyi szolgáltatóhelyre a 2011. évi munkanaplót, beiratkozási naplót és folyóirat nyilvántartó lapot. Kérjük, hogy minden kolléga pontosan vezesse ezeket a nyilvántartásokat, amelyek a statisztikai adatszolgáltatás fontos dokumentumai.

Továbbképzés

A mozgókönyvtári szolgáltatóhelyek könyvtárosai számára az idei továbbképzést november 29-én tartottuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban, amelyre a 30 szolgáltatóhely közül 11 településről érkeztek kollégák. A program a terveknek megfelelően a TEXTLIB integrált rendszer működésének bemutatása volt. A foglalkozást –első ízben - a TIOP-1.2.3-08/1 pályázatból kialakított új oktatási kabinetben tartottuk. A TEXTLIB rendszerrel való ismerkedés a jövőben is folytatódik.

TEXTLIB kistérségi modul üzembe állítása

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár üzembe állította - az intézmény által használt TEXTLIB könyvtári integrált rendszer fejlesztéseként - a kistérségi modult, amelynek segítségével közös adatbázisban tudjuk nyilvántartani valamennyi szolgáltatóhely helyi állományát. Elkezdődött a települési könyvtárak állományának elektronikus feldolgozása. A megyei könyvtár munkatársai Pethőhenye szolgáltatóhelyén már befejezték a retrospektív konverziót. Jelenleg a bagodi könyvtár iskolai és községi állományának elektronikus nyilvántartásba vétele folyik. A községekben lévő, elektronikusan feldolgozott könyvek az online katalógusban visszakereshetők.
A községek az interneten csatlakozni tudnak a megyei könyvtár szerveréhez, így munkaállomásként működhetnek, amelynek feltétele a munkaállomás program beszerzése. Intézményünk felhívta a fenntartó önkormányzatok figyelmét a program megvásárlásának fontosságára, amelyet telepíteni is kell a helyi könyvtáros számára biztosított, széles sávú internet kapcsolattal rendelkező számítógépre. A telepítésben a megyei könyvtár munkatársai segítséget nyújtanak.

Közkincs Kerekasztal

Pályázati támogatás teszi lehetővé, hogy ősztől folytatódjon a Közkincs Kerekasztalok munkája.
A Pacsai Többcélú Kistérségi társulás Közkincs Kerekasztala 2010. november 25-én tanulmányutat szervezett az Őriszentpéteri Kistérségbe. Szalafő és Őriszentpéter helyi értékeinek bemutatása mellett Kercaszomoron lehetőség nyílt arra, hogy mindkét kistérségi Közkincs Kerekasztal bemutatkozhasson, kicserélje tapasztalatait.


Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu