Mozgókönyvtári hírlevél 2011. 1. szám

Jogszabály

 A  2010. évi CLXIX törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről a 8. sz. melléklet 2.7 pontja alatt szabályozza a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak támogatását:
Fajlagos összeg 2011-ben : 1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító - a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő - települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A könyvtári szolgáltató helynek
a) 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás,
b) 1500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás nyitvatartási kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás - a többcélú kistérségi társulás döntése alapján - felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.

Pályázati lehetőség

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári kollégiuma pályázatot hirdet szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre. (Altéma kódszáma: 2105) A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március 1.–2012. szeptember 1. Pályázni lehet a könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai eszközök) beszerzésére, ahol 2010-ben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, vagy 2011-ben ilyen bővítésük folyamatban van és annak befejezését követően a bútorok beszerzése, és elhelyezése megtörténik 2012. szeptember 1-jéig. Az igényelt támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 90%-a, de ez nem lehet több, mint 2 millió forint. A 10% önerőt az adatlap 4. pontja, bevételek rovatában fel kell tüntetni! Pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak mellet a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyeket fenntartó települési önkormányzatok, s a fiókkönyvtári hálózatot működtető települési könyvtárak is. A pályázathoz csatolni kell:a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el; (ezt a mellékletet csak a fenntartó által benyújtott, ill. pénzügyi lebonyolítóval történő pályázatok esetében kell csatolni), a korrekt berendezési tervet ( a bővítés előtti állapot és a bővítést követő – a tervezett berendezések elhelyezését tartalmazó – állapot bemutatása A/4-es méretben), a tételes bútor- és terméklistát, valamint az ehhez kapcsolódó árajánlatot; az épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot (pl. testületi határozat), ennek hiányában a pályázó intézmény vezetőjének nyilatkozatát a szolgáltató tér bővítéséről, a konkrét négyzetméter (m²) növekedés feltüntetésével, a pályázat szakmai indoklását.

Rendezvények

A Költészet Napja alkalmából két rendezvényünk lesz a községekben: Április 7-én 10.45-kor Balogh József költő találkozik a gyermekolvasókkal Bagodban az iskolában.
Április 11-én 18.00 órától Turbuly Lilla költői estjére kerül sor Nemesrádón a községi könyvtárban.
Szerveződnek az őszi könyvtári rendezvények is, amelyek finanszírozásához pályázati támogatást kívánunk benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakkollégiumához.

Megújult honlap

Megújult a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapja, amelyen belül a megyei szolgáltatásokról és a mozgókönyvtári szolgáltatásról is tájékozódhatnak az érdeklődők. A mozgókönyvtári ellátás önálló weboldala a http://mozgo.dfmk.hu internet címen érhető el.

Elektronikus katalógus fejlesztése

Már 2010. végén elkezdődött a községi könyvtári szolgáltatóhelyek saját állományának elektronikus feldolgozása. Célunk, hogy a Deák Ferenc Megyei Könyvtár online katalógusában az intézmény állomány mellett a községi könyvtárak dokumentumai is kereshetővé váljanak. Ez fokozatosan valósul majd meg. Intézményünk honlapján (http://www.dfmk.hu) az online katalógusban a községek katalógusában már most is kereshetünk a községi szolgáltatóhelyek állományában, de csak a 2006-tól, a megyei könyvtártól kapott letéti és mozgókönyvtári dokumentumokat találjuk meg. A községi saját állomány a pethőhenyei és a bagodi szolgáltatóhely esetében kereshető, mivel e két község állományának rögzítése már befejeződött. Az év első felében az intézmény 12 munkatársa még további 3 község, Búcsúszentlászló, Nemesapáti, Zalaszentmihály állományának elektronikus rögzítését végzi el. Minden egyes könyvtári könyv vonalkódot és ennek megfelelően új leltári számot (és amennyiben szükséges raktári jelzetet is) kap, az elavult, megrongálódott könyveket selejtezzük, valamint a teljes állományban helyreállítjuk a raktári rendet. E munka elsősorban a TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat támogatásával valósul meg.

Internet használó tanfolyam

2011. március 9-én fejeződött be Pusztaszentlászlón a kezdő internet használó tanfolyam. A hét résztvevőből hatan nyugdíjas korúak voltak. Az elmúlt 5 hétben megtanulták az internetezés alapjait, a keresést, különböző portálok használatát, az elektronikus levelezést és az elektronikus ügyintézés alapjait. E tanfolyamról a Zalai Hírlap online is beszámolt:
http://zalaihirlap.hu/helyi_hirhalo-pusztaszentlaszlo/20110309_szamitogepes_oktatas
Március közepétől Alsónemesapátiban, majd Bagodban lesz 20 órás internethasználói képzés.

Könyvtári bútorok

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár feleslegessé vált bútorait felajánlotta a könyvtári szolgáltatóhellyel rendelkező településeknek. Így Batykra, illetve Pölöskére került 1-1 üveges tárló, Bagodba és Zalaszentmihályra Merabona állványzat.


Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu