Mozgókönyvtári hírlevél 2011. 2. szám.

 

Szakmai beszámoló, statisztika

Intézményünk honlapján közzétettük a 2010. évi szakmai beszámolónkat, valamint a szolgáltatóhelyek
legfontosabb statisztikai adatait, amelyek pdf formátumban letölthetők.

 

Rendezvények
2011. április 29-én Alsónemesapátiban , 2011. május 12-én Pusztaszentlászlón az "Első zalai gyümölcsészkönyv" című kiadványt mutatta be az érdeklődőknek Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, a mű egyik szerzője és felelős kiadója.
A program a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás támogatásával valósult meg.
A kötetet a "Fenntartható fejlődés a háztájiban - Alkalmazkodó gyümölcsészet bevezetése a zalai aprófalvakban" program eredményeként született a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. Szerkesztője Lázár Péter, a tanulmányok szerzői között szerepel még Lantos Tamás, Kovács Gyula, Dóka László, Bócsó Renáta és Juhász Attila.
 

Az Ünnepi Könyvhét keretében Turbuly Lilla zalai származású íróval találkozhatnak a gyerekek 2011. június 1-én 10 órától Pacsán a Városi Könyvtárban 12.45-től Söjtörön a Deák Ferenc Általános Iskolában, június 8-án 10 órától Pölöskén az általános Iskolában.  A rendezvényen bemutatásra kerül az írónő "Kosársuli" című új kötete, amely a Móra Kiadó Pöttyös sorozatában jelenik meg.

 

Könyvtárátadó ünnepség Bagodban

2011. április 7-én könyvtárátadó ünnepségre került sor Bagodban abból az alkalomból, hogy olyan korszerűen kialakított könyvtár várja a lakosságot, amelynek teljes állománya elektronikusan visszakereshető a TextLib integrált rendszerben, és elkezdődhet a gépi kölcsönzés is.
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a bagodi önkormányzattal illetve a Fekete István Általános Iskola és Óvodával megkötött együttműködési megállapodás alapján, a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében, a TÁMOP pályázat nyújtotta anyagi lehetőségeket kihasználva korszerűbbé és használhatóbbá tette Bagod települési és iskolai könyvtárát, polcrendszerét és állományát. A selejtezési munkálatok elvégzése után 2010. novemberében kezdődött el a teljes könyvtári állomány rögzítése a TextLib integrált rendszerben, és mindössze 5 hónap alatt elkészült a kettősfunkciójú könyvtár elektronikus katalógusa. Egyúttal megteremtődött a lehetőség ahhoz is, hogy a helyi könyvtárban bevezessék az elektronikus kölcsönzést. Könyvtárunk a vállalásának megfelelően továbbra is gondoskodik a beszerzések feldolgozásáról és az elektronikus katalógusba való rögzítéséről. A térségben elsőként elvégzett munka eredményét ünnepélyes keretek között mutatta be intézményünk a község és az iskola vezetésének, a megjelent érdeklődőknek.

 

Internet használó tanfolyam

Március 23 – április 20 között Alsónemesapátiban 20 órában oktattuk a számítógép és az internet használatát. A képzésen 7 fő vett részt, elsősorban nyugdíjasok.
 


Elektronikus katalógus fejlesztése

Folytatódik a községi könyvtári szolgáltatóhelyek saját állományának elektronikus feldolgozása a TextLib integrált rendszerben. Jelenleg az intézmény 12 munkatársa 3 község, Búcsúszentlászló, Nemesapáti, Zalaszentmihály állományának elektronikus rögzítését végzi el. Minden egyes könyvtári könyv vonalkódot és ennek megfelelően új leltári számot (és amennyiben szükséges raktári jelzetet is) kap, az elavult, megrongálódott könyveket selejtezzük, valamint a teljes állományban helyreállítjuk a raktári rendet. E munka elsősorban a TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat támogatásával valósul meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy intézményünk honlapján az online katalógusban kereshetővé vált a megyei könyvtári-, és a mozgókönyvtári állományok mellett a már rögzített községi saját állomány is.
 


Könyvtári bútorok

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár feleslegessé vált bútorait felajánlotta a könyvtári szolgáltatóhellyel rendelkező településeknek: 1-1 üveges tárló került Batykra, illetve Pölöskére; Merabona könyvállványzat Bagodba, Zalaszentmihályra, Zalaszentlőrincre; dohányzóasztal Kemendollárra; székek ugyancsak Kemendollárra és Zalaszentlőrincre. 


Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu