Mozgókönyvtári hírlevél 2012. 1. sz.

 

Szakmai beszámoló a 2011. évi mozgókönyvtári szolgáltatásról

Intézményünk elkészítette a többcélú társulási tanácsok számára a szakmai beszámolót a 2011-ben végzett munkáról, amely honlapunkon elektronikusan is hozzáférhető.

Statisztikai adatszolgáltatás

2012. február végéig kellett elkészíteni a statisztikai jelentést a megye könyvtárainak. Az intézményhez tartozó 31 szolgáltatóhely könyvtárosai intézményünk munkatársainak segítségével jelentették le a 2011-es adatait. Az állományra, illetve a forgalomra vonatkozó legfontosabb adatok hamarosan elérhetővé válnak honlapunkon a "Statisztika" menüpot alatt.

Mozgókönyvtári normatíva 2012-ben

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szabályozza a többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatását: Fajlagos összeg:    800 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet figyelembe venni.
A könyvtári szolgáltató helynek 1 500 fő vagy az alatti lakosságszámú települések esetén hetente legalább két napon, hetente összesen minimum hat órás, 1 500 fő feletti települések esetén hetente legalább négy napon, hetente összesen minimum tizenkét órás nyitva tartást kell biztosítania.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező települési önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben a könyvtári szolgáltató hely közösségi színtérként is működik, a nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható.
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár erre az évre is megkötötte a megállapodásokat a többcélú társulásokkal, így továbbra is 31 települést lát el.

Rendezvények

2012. január 21-én 14,00 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nemessándorházán kistérségi műveltségi vetélkedőre és kulturális estre került sor, amelyen Pitti Katalin operaénekes is fellépett.

2012. február 15-én 15 órától Nemesrádón tartotta meg a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közkincs Kerekasztala az idei első rendezvényét. A program szervezésében könyvtárunk is részt vett. A község közösségi házában népes közönség előtt Marx Mária Gönczi Ferencről tartott előadást.                                                                                                                    Képek 

Az elektronikus katalógus fejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosítószámú pályázat megvalósítása során sor került a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban az elektronikus katalógus fejlesztésére is.
A retrospektív konverzió során a Textlib Könyvtári Integrált Rendszerbe rögzítésre kerül 7 mozgókönyvtári szolgáltató hely (Bagod, Pethőhenye, Nemesapáti, Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Zalabér) saját községi állománya (több, mint 22 ezer kötet), amelyek a megyei könyvtár katalógusában visszakereshetőek.
2012-ben folytatódik ez a munka, márciustól a kemendollári könyvtár állományának rögzítése kezdődik el.

TextLib konferencia Tatán

2012. február 20-án a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban Textlib konferenciára került sor, amelynek egyik témája a kistérségi modul alkalmazásának tapasztalatai voltak. A rendezvényen két zalai előadás is elhangzott, köztük intézményünk munkatársa, Sebestyénné Horváth Margit a kistérségi modul bevezetésének tapasztalatairól számolt be.

A TÁMOP-3.2.4-08/1 projekt záró rendezvénye

2012. február 27-én került sor a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban az " Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban –élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben " c. projekt záró rendezvényére. Kiss Gábor konzorcium vezető a teljes projektről, Sebestyénné Horváth Margit a Deák Ferenc Megyei Könyvtár pályázati tevékenységéről számolt be.
E pályázat nyújtott támogatást többek között az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása, fejlesztésére, amelynek keretében az intézményben feldolgoztuk egy iskolai és több kistérségi mozgókönyvtári ellátásban részesülő kistelepülési könyvtár állományát a TextLib könyvtári integrált rendszerben.
A projekt keretében az intézmény együttműködött a többcélú társulásokkal és a bagodi iskolával. A megvalósítási helyszínek: Bagod, Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemesapáti, Zalabér, Zalaszentmihály voltak.

Kérdőív a mozgókönyvtári normatíva felhasználásáról

A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban kérdőívet állítottunk össze, amelyben vizsgáljuk, hogy milyen módon került felhasználásra a mozgókönyvtári normatíva asz egyes településeken. A kérdőíveket postán juttatjuk el a településekre, amelyeket március 25-ig kell kitöltve visszajuttatni az intézménybe.


Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu