Mozgókönyvtári hírlevél 2012. 2. sz.

 

Könyvtári fejlesztések a községekben.

 

Söjtörön 2012. nyarán  IKSZT létesült. A felújított épületben kapott elhelyezést a községi és iskolai könyvtár is. A könyvek visszapakolásában, a szükséges állománykivonás elvégzésében, a raktári rend kialakításában intézményünk munkatársai is részt vettek.  2012. június 2-án került sor népes közönség előtt az új IKSZT felavatására. Köszöntőt Baksa István polgármester, avató beszédet Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója mondott. Ezt követően kiállítás megnyitóra, állófogadásra került sor, majd a Söjtöri Juniális színes programjai szórakoztatták az érdeklődőket.

Az alsónemesapáti Község Önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 900.000 Ft támogatást nyert a mozgókönyvtári szolgáltatóhely bútorzatának korszerűsítésére. Így a nyár folyamán megújult a könyvtár berendezése.

IKSZT pályázati forrásból a búcsúszentlászlói faluházat is átalakították. Ennek köszönhetően a könyvtárhelyiség is megújult, alapterülete nagyobb lett és új bútorokat is kapott. A felújítás befejezése után intézményünk munkatársai rendbe tették az állományban a raktári rendet, új tájékoztató feliratokat biztosítottak. Az épület ünnepélyes avató ünnepségre 2012. október 28-án került sor.

 

Számítógép- és internet használat oktatása

 

Pacsán 2012. április 4 - május 2 között 5 héten át szerdánként szerveztünk alapszintű használati tanfolyamot.
Zalaszentivánon 2012. szeptember 26-tól szintén öt héten át folyt a tanfolyami képzés az IKSZT épületében a könyvtárban. A foglalkozásokat Sebestyénné Horváth Margit tartotta.

 

Rendezvények

 

2012. május 21 én  Balázs Ágnes író-olvasó találkozóra került sor  Nemesapátiban az iskolában. A rendezvényt az NKA Márai program támogatta.

Az Őszi Könyvtári Napokon intézményünk szervezésében  Bagodban az általános iskolában október 3-án Kiránduló- korhatár nélkül címmel  Író-olvasó találkozóra került sor. Vendégünk volt Nyulász Péter író. 
Pölöskén a  művelődési házban október 4-én Kelemen Gyula verses-zenés műsorára került sor.
Kemendolláron a faluházban október 8-án "Biztonságunk érdekében" címmel Major Zsolt előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvényeként 2012. november 28-án Pacsán és Zalaszentmihályon került sor író-olvasó találkozóra. Vendégünk volt Nógrádi Gergely író.

 

Részvétel kistérségi és települése rendezvényeken

 

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás  többfordulós vetélkedőt rendezett a térség iskoláinak közreműködésével. 2012. május 16-án "Múltidéző" régi játékok kistérségi találkozója volt Óhídon. A programon 10 település csapatai vettek részt. A jó hangulatú játékban népi játékokat ismerhettek meg a gyerekek, valamint régi recepteket gyűjtöttek és próbáltak ki. Intézményünk a zsűrizésben vett részt, illetve különböző díjakat ajánlott fel a legsikeresebb résztvevők számára.
2012. június 2-án 10 - 18 óra között Zalaegerszegen a Falumúzeumban IV. Göcseji Randevún könyvbörzét tartottunk, ahol könyvtárunk leselejtezett könyveit kínáltuk az érdeklődőknek rendkívül kedvezményes áron.
2012. szeptember 8-án Felsőrajkon a „Mesterségek Címere” Kistérségi Kiállítás- és Vásáron 12.00 - 18.00 óra között a Deák Ferenc Megyei Könyvtár leselejtezett könyveit és videokazettáit árusította kedvezményes áron az érdeklődőknek.
Zalaszentivánon a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és Ismeretterjesztő Kollégiumának pályázati forrásából az ősz folyamán elsősorban irodalmi évfordulókhoz kapcsolódóan rendezvénysorozatra kerül sor. Az első program "Út az olvasáshoz" címmel, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral együttműködve valósult meg szeptember 25-én.

2012. október 6-án Zalaszentivánon az IKSZT épületében került sor az Észak-Nyugat Zalai Kistérség községeinek óvodásai, iskolásai részvételével a Kistérségi vers és prózamondó versenyre. Intézményünkből Kiss Gábor és Sebestyénné Horváth Margit a zsűri munkájában vett részt.

2012. december 7-én Pacsán az általános iskolában Advent fényei művészeti találkozóra, illetve versenyre került sor több kategóriában, amelyen a térség több iskolájából vettek rész a gyerekek. A program az Advent jegyében összeállított színvonalas műsorral kezdődött, majd a különböző kategóriákban (vers, tánc, népdal, rajz, kézműves) nevezett gyerekek  versenyére került sor. Intézményünk munkatársa, Sebestyénné Horváth Margit a vers kategória zsűrizésében vett részt. Intézményünk hozzájárult a gyerekek díjazásához is különdíjakkal.

 

Jubileumi kiadvány

 

A 60. születésnapját ünneplő  Deák Ferenc Megyei Könyvtár az október 15-i ünnepség és kiállítás megrendezése mellett  A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története. 1950–2010 c. jubileumi kiadvánnyal emlékezett meg a jeles évfordulóról.  A kötetet szerkesztette: Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit. Szerzők: Fatér Bernadett, Kiss Gábor, Kocsisné Sipos Rozália, Oláh Rozália, Sebestyénné Horváth Margit, Tóth Dezsőné, Tóth Judit. A kötet megjelenését támogatta  a Nemzeti Kulturális Alap, Millecentenáriumi Közalapítvány és a Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány.

 

A statisztikai  adatszolgáltatás folyamata a 2012. évről

 

A statisztikai jelentés készítése minden könyvtár számára kötelező. A szolgáltató Deák Ferenc Megyei Könyvtár segíti a szolgáltatóhelyek adatszolgáltatását. Munkatársaink minden községről egy jelentőlapot töltenek ki, amelyben rögzítik az általános-és állományadatokat. Ezt követően e-mailben eljuttatják ezeket a községi könyvtárosokhoz, akik az informatikai ellátottságra, valamint a könyvtárhasználatra vonatkozó adatokat kitöltik. A jelentőlapokat ezt követően kell kinyomtatni, és a fenntartóval aláíratni, majd visszaküldeni intézményünk címére: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Határidő: 2013. február  1.

 

2013-tól átalakul a kistelepülések könyvtári ellátása

 

2012. december 31-én megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. 2012 végén a megyében 236 település kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így továbbra is rendelkezésre áll állami támogatás a kistelepülések könyvtári ellátására.

 

Szerkesztette: Sebestyénné Horváth Margit
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Telefon, fax: 06 - 92 - 312533
E-mail: shmargit@dfmk.hu